BIOFYRINGSANLEGGET VENJAN

Biofyringsanlegget Venjan

Biofyringsanlegget i Venjan er et av våre anlegg som vi driver selv. Det er et fjernvarmesystem som leverer varme til forskjellige kommunale bygg bland annet til skolen, svømmehallen, kommunehuset, eldreboliger og til ca 15 private eigendommer.

Varmesentralen er bygget under marknivå for at man enkelt skal kunne levere større mengder brensel. Flislageret er 120m3.

Varmeanleggets kapasitet er 1,5MW. Ett rørledningsnett knyter sammen eiendommene. Den lengste strekningen er 1,5 km.